( passing of time )

Posted by angel (Tehran, Iran) on 17 August 2016 in Plant & Nature and Portfolio.

تا دیر نشده شریک قصه های هم بشیم
.
با صافی و سادگی
.
با لبخند و با محبت
.
با معرفت و گذشت
_______________________________
به امید اون روزی که سهم همه، حال خوب باشه

omid from mashhad, Iran

به به
...
عجب رنگهای زنده و قشنگی
...
خوب و شاد باشید
:)

17 Aug 2016 9:56am

L'angevine from Angers, France

génial

18 Aug 2016 7:59am

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon