Sweet Nightmare

Posted by angel (Tehran, Iran) on 5 January 2017 in Art & Design and Portfolio.

وقتی مردم از تمرکز کردن روی رویاهایشان دست می کشند...

آنان در راه پرپیچ و خم ذهن هایشان گم می شوند، با کمال تعجب در یک چرخه تکراری سرگردان می شوند. بنابراین وقتی زندگی رنگ می بازد، هیجان نیز می میرد. تا جایی که شما در زندانی که خودتان ساخته اید به دام می افتید و به جای اینکه زندگی کنید، همواره به بیرون از آن چشم می دوزید

farNaaz50 from Iran

کار دوست داشتنی و به اندازه ی کافی تلخی
زیرنویس مناسب

5 Jan 2017 7:01am

Amirreza Tavassoli from Tehran,Tabriz, Iran

باز کردن در زندانی که کلیدش توی جیب خودمان هست کار سختی نیست
اصلا

5 Jan 2017 9:14am

Morris David Taub from Montpellier, France

love this...

5 Jan 2017 11:13am

franz from Baden, Austria

excellent treatment and presentation!

5 Jan 2017 11:14am

omid from mashhad, Iran

یه کار خیلی تأثیرگذار و قشنگ
...
چشمهامون که گاهی با فریب قشنگی و نرمی پرهای طاووس
به روی حقیقت زندگی بسته میشه
و
یه زیرنویس تلخ که واقعیت زندگیِ همه ی ماهاست

5 Jan 2017 5:07pm

L'Angevine from Angers, France

oh excellente

6 Jan 2017 2:33pm

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon